FÖRBUNDET
för
KRISTEN ENHET

FKE:s programförklaring
FKE:s styrelse
Teologiska rådgivare
Katolsk tro i Svenska kyrkan
heter FKE:s programbok.
Den kan även beställas i häftesform för SEK 40:-- + porto
KRISTEN ENHET
är namnet på vår tidskrift
och kommer ut med fyra nummer per år.

Hur FKE kom till 1965

Om du har frågor eller vill bli medlen är
du välkommen att kontakta
ordförande Bo Brander
eller annan styrelsemedlem.

Några länkar:
[WCC] [LWF]

[Enhetsrådet i Rom]
[Sveriges Kristna Råd]
 [Enhetens vänner] [katolskt fönster]
[Stockholms katolska stift] [katolik nu]
[Svenska kyrkan]

Lite programhistoria

Vårmötet i maj 2003 hade temat
Sekularisering - hot eller möjlighet.
Referat fanns i vår tidskrift Kristen Enhet

Vårmötet den 15 maj 2004 hade temat
Finns en ekumenisk framtid?
Huvudtalare var professor Ola Tjörhom, Stavanger

Vårmöte den 16 april 2005 hade temat
Eukaristin, en nödvändighet.
en dag kring Nattvarden under det Evkaristiska året.

Ekumenisk studiedag med
anledning av Förbundet för Kristen Enhets (FKE) 40 årsjubileum
den 26 november 2005 i Lund
med temat:
SYNLIG ENHET
Biskoparna Anders Arborelius och Björn Fjärstedt hade föredrag, liksom f. Caesarius

Vårmöte den 22 april 2006:
Den andliga ekumenikens betydelse för Kyrkans enhet
OAS-rörelsens Hans Weichbroth
Livets Ords Anders Gerdmar
Syster Katrin Åmell OP.

23 november 2006
på Laurentiestiftelsen:
Studiedag i Lund om  den
gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen.
Rune Söderlund, Sten Hidal, Fredrik Emanuelson, Bo Brander och Anders Piltz medverkade.

29 november i Göteborg:
prof. Ola Tjörhom, Stavanger, talade kring olika ekumeniska frågor samt sin bok om en materiell spiritualitet.

Vårmöte 2009:
20 år sedan Påvebesöket 1989.
Vad har hänt sedan dess?

Biskopen Jonas Jonson, Strängnäs
ekumeniksekr. Åke Göransson, Uppsala
nuntien, ärkebiskop Paul Emil Tsherrig
Samtal. Lunch, årsmöte

Hösten 2009:
Det enade Europa - historiska perspektiv och samtidsdebatt.
Tre programkvällar:
Är EU ett hållbart fredsprojekt?
Fredag den 25 september inleder Den Heliga Stolens ambassadör i Norden,
ärkebiskop Emil Paul Tsherrig
och förre missionsdirektorn i Svenska kyrkan och
biskopen i Visby Biörn Fjärstedt.
Är EU en historisk nyhet?
Fredag den 23 oktober gästas vi av
professor Magnus Nyman och
f
örre ambassadören vid Den Heliga Stolen Lars Bergqvist.
Vilken plats har religionen i EU?
Fredagen den 27 november inleder nuvarande ambassadören vid Den Heliga Stolen Ulla Gudmundsson och syster Madeleine Fredell OP.
I Katolskt Magasin finns texter om dessa kvällar.

Våren 2010:
Är påven Benedictus' apostoliska konstitution om anglikanska gruppers konversion något för oss?
Medlemsmöte i Böneveckan för Kristen Enhet
den 23 januari kl. 10.30 - 12.00
Docenten och redaktionsmedlemmen i tidskriften Signum
Per Beskow

Våren 2011:

FKE:s vår- och årsmöte i S:ta Clara kyrka, Stockholm  måndag den 23 maj kl.10-16
"Att vara en Kristusdoft i världen"
Evangelisation i dag
. Att göra Jesus Kristus känd.
Inledning av kyrkoherde Berth Löndahl, Bunkeflo
 och den katolske diakonen Pancho Chin A Loi, Stockholm.
"Bergets vision inför framtiden",
nye föreståndaren på "Berget" i Rättvik, Peder Bergquist.

År 2015:
Medlemsmöte i Böneveckan för kristen enhet

lördagen den 24 januari 2015 kl.14 i S:ta Eugenia,
 Stockholm, har vi nu fått klartecken från både den
katolske diakonen Erik Kennet Pålsson, Tyresö och
 teol.dr. Jakob Tronêt, kyrkoherde i Stenkumla, Visby stift
att de kommer att ha var sitt föredrag som inledning till dagens tema “Maria – enhetens moder!”

Detta år firade FKE 50 ÅR.
Jubileet firades på Laurentiistiftelsen i Lund eftersom förbundet bildades i Skåne (Malmö) och flera av grundarna bodde där. En jubileumsskrift publicerades kring vad som gjorts men även framåtblickar.

År 2016:

Medlemsmöte i Böneveckan för kristen enhet lördagen den 23 jan. kl.14 i S:ta Eugenia, Stockholm
“2017-jubelfest eller botakt?”
Föredrag av doktoranden i ekumenik, Erik Eckerdal, Knivsta
Biskop Biörn Fjärstedt och katolske handläggaren i ekumenik, biskopsvikarien f Fredrik Emanuelson
Välkomna!
 
Årsmöte hölls lördagen den 21 maj kl.14 på S:t Ansgar, Studentvägen 34, Uppsala
Föredrag av f Rainer Carls, SJ, Stockholm
“Ignatius av Loyola och Martin Luther – en jämförelse”
Årsmötesförhandlingar.
Här kan ni lyssna på föredraget

År 2021
Digital kyrkodag 22 mars 2021
”Längtan efter Kyrkans Enhet”
Här finns de hållna föredragen inspelade. 
11.00 Välkommande av FKE:s ordf. Bo Brander 11.10 Kardinal Anders Arborelius:
             Vår ekumeniska skyldighet
11.30 Respons—Elin Näsström, nationalekonom, aktiv på S:t Ansgar
11.50 Sext—för Kyrkans enhet
12.10 Teol.dr. Daniel Wihlborg:
   Maria-
de splittrade barnens enande Moder
.


Förbundet arbetar för en enad synlig kyrka
med biskopen av Rom som enande gestalt.
FKE bildades 1965 med syftet att finna gemensamma trostolkningar
och på sikt
en synlig enhet mellan Svenska kyrkan
och den Romersk-katolska kyrkan.Aktuellt program år 2021:


--------------------------------------------------------------------------

Digital kyrkodag
måndag 22 november 2021

"Mötet mellan slutet och början"
Kristus Konungens dag eller Domssöndagen?
Fest eller fasta?

11.00  Välkomna. Bo Brander
11.10 Journalisten Kerstin Elworth
samtal
11.45 Middagsbön (Sext)
12.00 Teol D.r Folke Olofsson
samtal.

Inför den digitala kyrkodagen på måndag den 22 noblir den inte på Zoom ytan på Youtube.
Länken är: https://youtu.be/kgVITO8o4kU
Det betyder att man inte kan interagera utan får lyssna. V ill man kommentera får man logga in.
Bor man i Uppsala eller  nära kan man gå till S:t Ansgars kyrka och närvara fysiskt.
Studentvägen 34.

Välkommen att delta.