FÖRBUNDET
för
KRISTEN ENHET.

FKE:s programförklaring
FKE:s styrelse
Teologiska rådgivare
Katolsk tro i Svenska kyrkan
heter FKE:s programbok.
Den kan även beställas i häftesform för SEK 40:-- + porto
KRISTEN ENHET
är namnet på vår tidskrift
och kommer ut med fyra nummer per år.
[2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006]
[2007] [2008] [2009] [2010] [2011]
Material läggs in fortlöpande

Hur FKE kom till 1965

Om du har frågor eller vill bli medlen är
du välkommen att kontakta
ordförande Bo Zetterlund
eller annan styrelsemedlem.

Några länkar:
[Enhetsrådet i Rom] [WCC] [LWF]
[Sveriges Kristna Råd] [CEC-KEK]
[ CCEE ] [Enhetens vänner] [Enhetens kyrka] [katolskt fönster] [Stockholms katolska stift] [katolik nu] [Svenska kyrkan]

Lite programhistoria

Vårmötet i maj 2003 hade temat
Sekularisering - hot eller möjlighet.
Referat fanns i vår tidskrift Kristen Enhet

Vårmötet den 15 maj 2004 hade temat
Finns en ekumenisk framtid?
Huvudtalare var professor Ola Tjörhom, Stavanger

Vårmöte den 16 april 2005 hade temat
Evkaristin, en nödvändighet.
en dag kring Nattvarden under det Evkaristiska året.

Ekumenisk studiedag med
anledning av Förbundet för Kristen Enhets (FKE) 40 årsjubileum
den 26 november 2005 i Lund
med temat:
SYNLIG ENHET
Biskoparna Anders Arborelius och Björn Fjärstedt hade föredrag, liksom f. Caesarius

Vårmöte den 22 april 2006:
Den andliga ekumenikens betydelse för Kyrkans enhet
OAS-rörelsens Hans Weichbroth
Livets Ords Anders Gerdmar
Syster Katrin Åmell OP.

23 november 2006
på Laurentiestiftelsen:
Studiedag i Lund om  den
gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen.
Rune Söderlund, Sten Hidal, Fredrik Emanuelson, Bo Brander och Anders Piltz medverkade.

29 november i Göteborg:
prof. Ola Tjörhom, Stavanger, talade kring olika ekumeniska frågor samt sin bok om en materiell spiritualitet.

Vårmöte 2009:
20 år sedan Påvebesöket 1989.
Vad har hänt sedan dess?

Biskopen Jonas Jonson, Strängnäs
ekumeniksekr. Åke Göransson, Uppsala
nuntien, ärkebiskop Paul Emil Tsherrig
Samtal. Lunch, årsmöte

Hösten 2009:
Det enade Europa - historiska perspektiv och samtidsdebatt.
Tre programkvällar:
Är EU ett hållbart fredsprojekt?
Fredag den 25 september inleder Den Heliga Stolens ambassadör i Norden,
ärkebiskop Emil Paul Tsherrig
och förre missionsdirektorn i Svenska kyrkan och
biskopen i Visby Biörn Fjärstedt.
Är EU en historisk nyhet?
Fredag den 23 oktober gästas vi av
professor Magnus Nyman och
f
örre ambassadören vid Den Heliga Stolen Lars Bergqvist.
Vilken plats har religionen i EU?
Fredagen den 27 november inleder nuvarande ambassadören vid Den Heliga Stolen Ulla Gudmundsson och syster Madeleine Fredell OP.
I Katolskt Magasin finns texter om dessa kvällar.

Våren 2010:
Är påven Benedictus' apostoliska konstitution om anglikanska gruppers konversion något för oss?
Medlemsmöte i Böneveckan för Kristen Enhet
den 23 januari kl. 10.30 - 12.00
Docenten och redaktionsmedlemmen i tidskriften Signum
Per Beskow

Våren 2011:

FKE:s vår- och årsmöte i S:ta Clara kyrka, Stockholm  måndag den 23 maj kl.10-16
"Att vara en Kristusdoft i världen"
Evangelisation i dag. Att göra Jesus Kristus känd.
Inledning av kyrkoherde Berth Löndahl, Bunkeflo
 och den katolske diakonen Pancho Chin A Loi, Stockholm.
"Bergets vision inför framtiden",
nye föreståndaren på "Berget" i Rättvik, Peder Bergquist.

 


Förbundet arbetar för en enad kristen kyrka
med biskopen av Rom som enande
och enad gestalt.
FKE bildades 1965 med syftet att finna gemensamma trostolkningar
och på sikt
en synlig enhet mellan Svenska kyrkan
och den romersk-katolska kyrkan.

Föredrag från senaste mötet i Böneveckan för Kristen Enhet i januari 2012
av diakonen Vivi-Ann Grönqvist SSB

Om moder Elisabeth.Kommande program:


Kallelse till årsmöte med

Förbundet för Kristen Enhet, FKE

Var härmed kallade till stadgeenligt årsmöte med förbundet.

Tid: lördag den 19 maj 2012 kl. 10.00

Plats: Östanbäcks kloster, Sala

Temat är: Av Eder väntar Guds församling...

Vad väntar vi av våra präster/pastorer? Vad svarar Guds församling?

-——————————————–—-——————————————-

Årsmötet är detta år sammanlagt med ett femtioårsfirande av prästvigningen av nuvarande biskopen Biörn Fjärstedt och nuvarande klosterfadern Caesarius Cavallin i Visby Domkyrka den 20 maj 1962. Biskop Olof Herrlin vigde dem.

Själva årsmötet är en del av ett större program som omfattar på

     fredagen teologiska samtal kring Svenska kyrkans ämbete. Främst för teologer och inbjudna.
     lördagen reflexioner kring vad församlingens medlemmar förväntar av sina präster och hur det blev           
     söndagen kl 08.30 Högmässa med oljevigning i Enhetens kyrka med jubilarerna. Brunch.ca 10.15
     söndagen kl. 11.15 fler  vittnesbörd av jubilarerna

     15.00 avfärd till Bjärka-Säby för deltagande i ekumenisk-teologisk dag med bl.a. Peter Halldorf och metropolit          Ambrosius m fl. Se vidare Johannesakademins hemsida.

Anmälan: Vi är tacksamma för anmälan på tel 0224-25088 eller caesarius@munkljus.se 

Logi: Missionskyrkans fritidsgård Sofielund har vandrarhem som ligger på vägen hit ut från Sala. Se http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Vastmanland/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-Sala/

Tel 0224 127 30 fm. 170:-/natt o bädd i tvåbäddsrum för medl i STF, 240:- för icke medlemmar - eler email sofielund@salamission.se

 

 

Förberedelsesamlingar inför 50-årsjubileet av Andra Vatikankonciliet.

sr Madeleine Fredell OP har en serie föreläsningar i Dominikanernas lokal på Västmannagatan 83 i Stockholm:
mer info: madeleine.fredell@bredband.net
eller tel 08-31081 12, 070-545 21 44.

Läs mer här: http://www.dominikansystrarna.se/viewNavMenu.do?menuID=5