KATOLSK TRO
I
SVENSKA KYRKAN

Tredje upplagan
Stockholm 1996

Innehåll:

Förord till första upplagan
Ur Förord till andra upplagan
Förord till tredje upplagan
Dokument och andra texter
Förkortningar

 I.              Kyrkans enhet  punkt 1-10
II.              Rättfärdiggörelsen punkt 11-15
III.             Frälsningsmedlen   punkt 16-20
                  III:a Vägen in i kyrkan  punkt 21-25
                      III:b Herrens måltid   punkt 26-30
                  III:c Botens sakrament  punkt 31-32
                      III:d Prästämbetet  punkt 33-35
                      III:e Äktenskapet  punkt 36-38
IV.             Skriften och kyrkan  punkt 39-42
V.              Kyrkans apostolicitet och biskopsämbetet  punkt 43-51
VI.             Påvens primat och ofelbarhet  punkt 52-61
VII.           De heligas gemenskap - helgonen och Maria  punkt 62-66
VIII.          Döden och det eviga livet punkt 67-68

åter till startsidan