III:c          Botens sakrament

31. Vi bekänner, med den katolska kyrkan, att den uppståndne Kristus i botens sakrament genom sin tjänare förnyar människan i det gudomliga liv, som fötts i dopet, sedan hon fallit i synd, och att detta sakrament är nödvändigt för den som genom svår personlig skuld brutits loss ur gemenskapen med Kristus i hans kropp 1).

32. Att Svenska kyrkan under senare århundraden inte hävdat botsakramentets nödvändighet och normala plats i församlingen, har historiska orsaker. Det hör bl.a. samman med det nära sambandet mellan kyrkan och samhället, där kombinationen av botens sakrament och straffrättsliga förfaranden var ägnad att dra sakramentet i vanrykte.


1) Jfr CA XII och XXV samt härtill BEG 232-252