FKE:s styrelse:

Ordförande:
Bo Zetterlund (SvK)
Grenvägen 10, 776 36 Hedemora
Tfn: 0225-145 40
bo.g.zetterlund@telia.comVice ordförande:
vakant sedan Karin Evers avlidit
i  november 2011

Sekreterare:
Nausikaa Haupt (Kk)

Tfn: 08-462 66 20
nausikaa.haupt@katolskakyrkan.se

Kassa, adressregister:
Tomas Uddling
Ploggatan 6, 193 32 Sigtuna
Tfn: 08-592 519 30  
tomas.uddling@telia.com

Övriga ledamöter:
Pierre Hernvall (Svk)
Tfn:
019-15 46 65
pierre.hernwall@svenskakyrkan.se

Marko Aldén (Svk)
Tfn: 040-15 26 05, 070-565 59 64
marco.a.helgeson@svenskakyrkan.se


Jakob Tronêt (SvK)
Tfn: 0498-21 12 96
jakob.tronet@svenskakyrkan.se

sr Beata Rohdin OSsS
Tfn 08-755 17 85
beata.rohdin@katolskakyrkan.se

FKE:s rådgivare:
p. Fredrik Emanuelson OMI (Kk)
Folkungagatan 46 C
118 26 Stockholm
08-755 05 16, 073-631 63 80
fredrik.emanuelson@katolskakyrkan.se


Docenten Per Beskow (Kk)

Snäckgärdsvägen 64
621 41 VISBY
Telefon: 0498-21 32 40

per.beskow@gmail.com

Professor Sven-Erik Brodd (SvK)
Teologiska fakulteten, Uppsala Universitet
018-471 26 97
sven-erik.brodd@teol.uu.se

Hedersordförande:
br. Caesarius Cavallin (SvK)
Östanbäcks kloster,  733 96 Sala
Tfn: 0224-251 88
caesarius@swipnet.se

Moderator i prästkonventet:
Per Englund
Ekevägen 6 A, 702 37 Örebro
Tfn 019-24 52 88, 0705-69 12 40
p.englund@swipnet.se

[åter till framsidan]