FKE:s styrelse:

Ordförande:
Leif Östborg (Svk)
Tfn 070-647 66 36
leif.waldemar.ostborg@gmail.comVice ordförande:
Pierre Hernvall (Svk)
Tfn
019-32 50 15
pierre.hernwall@svenskakyrkan.se

Sekreterare:
Nausikaa Haupt (Kk)
Tfn 0733-79 55 96
nausikaa.haupt@katolskakyrkan.se

Kassa, adressregister:
Jan-Erik Eriksson (Svk)
Tfn 0532-43 118
fkekassa@telia.com

Övriga ledamöter:
Peder Bergqvist
Tfn 070-
368 51 15
peder@berget.se


Bo Zetterlund (Svk)
Tfn 0225-145 40
bo.g.zetterlund@telia.com

sr Beata Rohdin OssS (Kk)
Tfn 08-755 17 85
beata.rohdin@katolskakyrkan.se

Redaktörer för Kristen Enhet
Pierre Hernvall
Peder Bergqvist

FKE:s rådgivare:
p. Fredrik Emanuelson OMI (Kk)
08-755 05 16, 073-631 63 80
fredrik.emanuelson@katolskakyrkan.se

Kontaktperson Svenska kyrkan:
Vakant
Moderator för Prästkonventet:
Per Englund (Kk)
0705-69 12 40
p.englund@swipnet.se

 

[åter till framsidan]

uppdat 2016-08-26