FÖRBUNDET
för
KRISTEN ENHET.


Förbundet arbetar för en enad kristen kyrka
med biskopen av Rom som enande
och enad gestalt.
FKE bildades 1965 med syftet att finna gemensamma trostolkningar
och på sikt
en synlig enhet mellan Svenska kyrkan
och den romersk-katolska kyrkan.

FKE:s programförklaring
FKE:s styrelse
Teologiska rådgivare
Katolsk tro i Svenska kyrkan
heter FKE:s programbok.
Tyvärr är den slut men finns att ladda ner från länken ovan.
KRISTEN ENHET
är namnet på vår tidskrift
och kommer ut med fyra nummer per år.
 [2002] [2003] [2004] [2005] [2006]
[2007] [2008] [2009] [2010] [2011]
Material läggs in fortlöpande

Hur FKE kom till 1965

Om du har frågor eller vill bli medlen är
du välkommen att kontakta
ordförande Bo Zetterlund
eller annan styrelsemedlem.

Några länkar:
[Enhetsrådet i Rom] [WCC] [LWF]
[Sveriges Kristna Råd]
[ CCEE ] [katolskt fönster]
]Katolska kyrkan i Sverige] [katolik nu] [Svenska kyrkan]

Lite programhistoria

 
Kommande program:

OBS att datumet i januari  är flyttat bakåt en vecka till den 18 jan.


Kallelse till medlemsmöten

 Lördagen den 18 januari 2014 kl. 14-16 får vi vara i Stora salen i S:ta Eugenia kyrka för kyrkodag i Böneveckan för kristen enhet.
Nuntien
, ärkebiskop Henryk Józef Novacky har lovat att komma (om han inte får något annat som han måste vara med på) och tala om
“Salige påven Johannes Paulus II och hans arbete för kristen enhet, uttryckt i encyklikan “Ut unum sint”.

 

Lördagen den 3 maj 2014 får vi vara på Newmaninstitutet i Uppsala för kyrkodag och årsmöte på eftermiddagen.
 Bokförläggare Per Åkerlund är tillfrågad om att komma och tala över ämnet Den bortre parentesen”, med anledning av 2017 och 500-årsminnet av Luthers reformation.

Varmt välkomna


 

Förberedelsesamlingar inför 50-årsjubileet av Andra Vatikankonciliet.

sr Madeleine Fredell OP har en serie föreläsningar i Dominikanernas lokal på Västmannagatan 83 i Stockholm:
mer info: madeleine.fredell@bredband.net
eller tel 08-31081 12, 070-545 21 44.

Läs mer här: http://www.dominikansystrarna.se/viewNavMenu.do?menuID=5